Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2017/09/05

ČESKO - Nová poštovní dopisnice (CDV 0177) "Mezinárodní veletrh Sběratel – Praga Piccola"

U příležitosti Mezinárodního veletrhu Sběratel (který se uskuteční v termínu od 8. do 9. září) a u příležitosti 1. česko-německé filatelistické výstavy Praga Piccola (která se uskuteční v termínu od 7. do 9. září) vyjde ve středu 6. září 2017 příležitostná poštovní dopisnice "Mezinárodní veletrh Sběratel – Praga Piccola" (katalogové označení vydavatele CDV 0177).


Příležitostná poštovní dopisnice s natištěnou známkou nominální hodnoty "A" (tuzemské výplatné, v den vydání ekvivalent hodnoty 16,00 CZK) je vydávána v nákladu 3.800 kusů, její prodejní cena v den vydání je 21,00 CZK.

2017/09/04

ČESKO - Nové (veřejné) vlastní známky (VZ 0063) "Historické poštovní štíty"

Jak jsme již na stránkách našeho blogu v srpnu oznámili, ve středu 6. září 2017 státní podnik Česká pošta vydá další emisi vlastních poštovních známek. Tentokrát se bude jednat o tzv. veřejné vydání, emitentem je sám státní podnik. Poštovní známky emise "Historické poštovní štíty" budou v prodeji na vybraných poštách za nominální hodnotu.


Emise je vydávána v archovém provedení (orientace na výšku), tiskový list (TL) obsahuje celkem dvacet pět kulatých samolepicích poštovních známek nominální hodnoty "A" (v den vydání ekvivalent 16,00 CZK, výplatné za standardní dopis do hmotnosti 50 gramů zasílaný v tuzemsku), pěti různých námětů. Nominální hodnota jednoho listu je v den vydání 400,00 CZK, celkový náklad je 20.000 kusů TL.


Námětem první známky (katalogové označení VZ 0583) je vývěsní štít Poštovní a telegrafní úřad (z roku 1918), kde je nápis doplněn znaky jednotlivých zemí samostatné republiky - Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. Známka je v pravé části doplněna popisem, v části levé logem výstavy PRAGA 2018.


Námětem druhé známky (katalogové označení VZ 0584) je vývěsní štít Č. S. poštovní a telegrafní úřad (z roku 1919), kde je nápis doplněn znaky jednotlivých zemí samostatné republiky - Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. Známka je v pravé části doplněna popisem, v části levé logem výstavy PRAGA 2018.


Námětem třetí známky (katalogové označení VZ 0585) je vývěsní štít Poštovní úřad (z roku 1937), kde je nápis doplněn malým státním znakem. Známka je v pravé části doplněna popisem, v části levé logem výstavy PRAGA 2018.


Námětem čtvrté známky (katalogové označení VZ 0586) je dvojjazyčný česko-německý vývěsní štít Poštovní úřad / Postamt (z roku 1920). Známka je v pravé části doplněna popisem, v části levé logem výstavy PRAGA 2018.


Námětem páté známky (katalogové označení VZ 0587) je vývěsní štít Poštovní úřad (z roku 1919), kde je nápis doplněn malým státním znakem (resp. malým znakem českých zemí). Známka je v pravé části doplněna popisem, v části levé logem výstavy PRAGA 2018.

Všechny známky mají vlevo od nominální hodnoty a názvu státu doplněno příjmení autora "DVOŘÁK" (autorem grafického návrhu emise je pan Karel Dvořák), vpravo rok vydání emise "2017".

2017/09/03

ČESKO - Nové poštovní známky (CZ 0943) "Pošta Partner"

Ve středu 6. září 2017 bude vydána další emise poštovních známek České republiky, která bude obsahovat jednu výplatní poštovní známku pod názvem "Pošta Partner". Známka nominální hodnoty "A" (v den vydání ekvivalent 16,00 CZK, výplatné za standardní dopis do hmotnosti 50 gramů v tuzemsku), má katalogové označení 0943.


Autorem grafického návrhu je pan Jan Ungrád, známka je tištěna vícebarevným ofsetem a je dodávána na poštovní přepážky v arších (PA), které obsahují sto kusů. Dominantním motivem je postavička v poštovní uniformě, která drží v ruce červené srdce, doplněná logotypem "Pošta Partner".


Současně se známkou je vydáván známkový sešitek (ZS), který obsahuje celkem pět známek, jeho nominální hodnota tak činí v den vydání 80,00 CZK. Celkový náklad je 5.500 kusů, katalogové označení je 0943 ZS.Vzhledem k tomu, že známka je vydávaná jako výplatní, není k ní vydávána obálka prvního dne vydání (FDC).


Standardním vydávaným materiálem je list s nalepenou poštovní známkou, tzv. nálepní list (NL), oraženou razítkem prvního dne vydání. Katalogové označení je 0943 NL, prodejní cena v den vydání je 18,00 CZK.

2017/09/02

ČESKO - Nové poštovní známky (CZ 0942) "Mauritius v Česku"

V pořadí čtvrtá emise naplánovaná na středu 6. září 2017 bude patřit jen jedné výplatní poštovní známce. Známka nominální hodnoty "A" (v den vydání ekvivalent 16,00 CZK, tedy výplatnému za standardní dopis do 20 gramů zasílaný v tuzemsku), jejíž katalogové označení je 0942, vychází pod názvem "Mauritius v Česku".


Autoři výtvarného návrhu poštovní známky tištěné plnobarevným ofsetem jsou Libuše Knotková a Kamil Knotek, známky jsou na poštovní přepážky dodávány v arších (PA) o padesáti kusech.


Nebývá příliš obvyklé, aby s výplatní poštovní známkou vycházela i obálka prvního dne vydání (FDC), ale i tím, že se jedná o připomenutí 170. výročí od vydání toho pravého "Mauritia" (červená a modrá známka vyšly v nákladu po 500 kusech dne 20. září 1847), je možné udělat výjimku.


Razítko prvního dne vydání v sobě komponuje portrét mladé královny Victorie s mapou České republiky. V horní části doplněné datem vydání emise "6. 9. 2017", v části spodní textem "OLOMOUC".


Vlastní kresba obrazové části obálky prvního dne vydání (FDC) kombinuje známku hodnoty dvou pencí s portrétem "krále filatelistů" Filipem Ferrarym de La Renotiérem a jeho životopisnými daty (1850-1917). Obálka (katalogové označení 0942 FDC) je vydávána v nákladu 4.500 kusů a v den vydání je její prodejní cena 32,00 CZK.


Posledním materiálem, standardně vydávaným ke každé emisi poštovních známek je list s nalepenou poštovní známkou, tzv. nálepní list (NL), oraženou razítkem prvního dne vydání a doplněný údaji o vydávané emisi. Jeho katalogové označení je 0942 NL, prodejní cena ke dni vydání 18,00 CZK.

2017/09/01

ČESKO - Nové poštovní známky (CZ 0941) "Odbojová skupina Tři králové"

Ve středu 6. září 2017 bude vydána v tento den v pořadí již třetí emise příležitostných poštovních známek České republiky. Jde o jedno známkovou emisi vydanou pod názvem "Odbojová skupina Tři králové", která připomíná hrdinství tří odbojářů, bojovníků proti německé okupaci za II. světové války. Jedná se o podplukovníka Josefa Balabána (1894-1941), dnes in memoriam povýšeného do hodnosti generálmajora, dále štábního kapitána Václava Morávka (1904-1942), dnes in memoriam povýšeného do hodnosti brigádního generála, a podplukovníka Josefa Mašína (1896-1942), dnes in memoriam povýšeného do hodnosti generálmajora.   


Grafický návrh známky nominální hodnoty 16,00 CZK (výplatné za standardní dopis do hmotnosti 20 gramů v tuzemsku) provedl pan Karel Zeman. Známka (katalogové označení 0941) je tištěna technikou vícebarevného ofsetu v přepážkových listech (PA) po padesáti známkách.


Společně s příležitostnou poštovní známkou je vydávána i obálka prvního dne vydání (FDC) v celkovém nákladu 3.500 kusů. Grafický návrh provedl rovněž pan Karel Zeman, rytinu pan Martin Srb. Katalogové označení obálky je 0941 FDC, prodejní cena v den vydání je 32,00 CZK.


Příležitostné poštovní razítko prvního dne vydání zobrazuje kulatý knoflík uniformy prvorepublikové armády v horní části doplněný textem "PRAHA", ve spodní datem vydání emise "6. 9. 2017".


Ostatně na vojenskou uniformu odkazuje i československý odznak z důstojnické čepice, kompozičně doplněný třemi zbraněmi v obrazové, levé, části obálky.


Posledním sběratelským materiálem vydávaným společně s touto emisí je list s nalepenou poštovní známkou, tzv. nálepní list (NL), oraženou příležitostným razítkem prvního dne, doplněný texty s informacemi o vydání. Jeho katalogové označení je 0941 NL, prodejní cena v den vydání je 18,00 CZK.

2017/08/31

ČESKO - Nové poštovní známky (CZ 0940) "Technické památky: Veřejné plynové osvětlení ulic"

Ve středu 6. září 2017 bude vydána další emise známek České republiky, tentokrát pod názvem "Technické památky: Veřejné plynové osvětlení ulic" a to u příležitosti 170. výročí této události.


Známková emise představuje v grafickém návrhu pana Pavla Sivka (a v ryteckém provedení pana Miloše Ondráčka) jednu poštovní příležitostnou známku nominální hodnoty 16,00 CZK (výplatné za standardní dopis do hmotnosti 50 gramů v tuzemsku). Známka (katalogové označení 0940) - s motivem historické plynové lampy - je tištěna rotačním ocelotiskem kombinovaným hlubotiskem, ve dvojím provedení.  


V archovém, přepážkový list (PL) obsahuje třicet kusů známek. A v sešitkovém, kde známkový sešitek (ZS) obsahuje celkem osm poštovních známek a čtyři potištěné kupony ve stejném provedení. Celková nominální hodnota známkového sešitku je 128,00 CZK, jeho katalogové označení je 0940 ZSZnámkový sešitek vychází v celkovém nákladu 16.000 kusů.Současně je vydávána i obálka prvního dne vydání (FDC), katalogové označení 0940 FDC, a to v celkovém nákladu 4.500 kusů. I zde je autorem grafického návrhu pan Pavel Sivko, autorem rytiny pan Miloš Ondráček. Prodejní cena obálky prvního dne (FDC) je v den vydání 32,00 CZK.


Motivem příležitostného razítka prvního dne vydání je plynová lampa doplněná textem "PRAHA" a datem vydání emise "6.9.2017".


Námětem kresby umístěné v levé části obálky prvního dne vydání je šest různých historických plynových lamp, z nichž jednu rozsvěcuje plynárenský pracovník - "lampář". 


Posledním sběratelským materiálem vydávaným k této emisi je list s nalepenou poštovní známkou, tzv. nálepní list (NL), oraženou příležitostným razítkem prvního dne vydání. List je dále opatřen textem s informacemi o emisi. Jeho katalogové označení je 0940 NL, prodejní cena v den vydání je ve výši 18,00 CZK


2017/08/30

ČESKO - Nové poštovní známky (0936-0939 A) "Ochrana přírody - Zoologické zahrady II."

Ve středu 6. září 2017 vyjde nová emise příležitostných poštovních známek České republiky. Emise "Ochrana přírody - Zoologické zahrady II." bude obsahovat čtyři poštovní známky a vyjde v aršíkovém provedení.


Autoři výtvarného návrhu emise jsou manželé Libuše a Jaromír Knotkovi, autorem rytiny je pan Martin Srb. Aršík, který obsahuje čtyři poštovní známky a čtyři kupóny je tištěn ocelotiskem z ploché desky (černá barva) kombinovaným vícebarevným ofsetem. Katalogové označení aršíku, jehož celková nominální hodnota činí 90,00 CZK je 0936-0939 A.


Zoologické zahrady II.

Prostřednictvím této emise jsou představovány další čtyři zoologické zahrady v České republice - ZOO Chomutov, ZOO Hodonín, ZOO Brno, a ZOO Plzeň.

První - ZOO Chomutov - byla založena v roce 1975, její celý název je "Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace" (PZOO Chomutov). Více informací lze získat na wikipedii (odkaz zde), či na oficiálních stránkách zoologické zahrady (odkaz zde). 


Druhá - ZOO Hodonín - byla založena také v roce 1975, její celý název zní "Zoologická zahrada Hodonín, příspěvková organizace". Více informací lze získat na wikipedii (odkaz zde), či na oficiálních stránkách zoologické zahrady (odkaz zde).


Třetí - ZOO Brno - byla založena v roce 1953, její celý název zní "Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace". Více informací lze získat na wikipedii (odkaz zde), či na oficiálních stránkách zoologické zahrady (odkaz zde).


Čtvrtá - ZOO Plzeň - byla založena v roce 1926, její celý název zní "Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace". Více informací lze získat na wikipedii (odkaz zde), či na oficiálních stránkách zoologické zahrady (odkaz zde).Jednotlivé poštovní známky

První - věnovaná ZOO Chomutov - je nominální hodnoty 16,00 CZK (katalogové označení 0936), motivem je Zubr evropský (Bison bonasus). Stejné zoologické zahradě je věnován i první z kupónů (K1) aršíku (umístěný v horní části mezi prvním a druhým známkovým polem) jehož motivem je Manul (Otocolobus manul).


Druhá - věnovaná ZOO Hodonín - je nominální hodnoty 20,00 CZK (katalogové označení 0937), motivem je Šimpanz (Pan troglodytes) a Lev jihoafrický (Panthera leo krugeri). Stejné zoologické zahradě je věnován i druhý z kupónů (K2) aršíku (umístěný v dolní části mezi prvním a druhým známkovým polem) jehož motivem je Tukan obrovský (Ramphastos toco).


Třetí - věnovaná ZOO Brno - je nominální hodnoty 24,00 CZK (katalogové označení 0938), motivem je Medvěd lední (Ursus maritimus). Stejné zoologické zahradě je věnován i třetí z kupónů (K3) aršíku (umístěný v horní části mezi třetím a čtvrtým známkovým polem) jehož motivem je Medvěd kamčatský (Ursus arctos beringianus).


Čtvrtá - věnovaná ZOO Plzeň - je nominální hodnoty 30,00 CZK (katalogové označení 0939), motivem je Varan (Varanus macraei) a Nosorožec indický (Rhinoceros unicornis). Stejné zoologické zahradě je věnován i čtvrtý z kupónů (K4) aršíku (umístěný v dolní části mezi třetím a čtvrtým známkovým polem) jehož motivem je Makak lví (Macaca silenus).Obálky prvního dne vydání (FDC)

Ke každé vydávané příležitostné poštovní známce je vydávána i samostatná obálka prvního dne vydání (FDC). Doplňující kresby na obálkách, rovněž i grafické návrhy razítek prvního dne vydání, provedli autoři aršíku - manželé Libuše a Jaromír Knotkovi, autorem rytiny je pan Martin Srb. Obálky jsou tištěny vždy jednobarevným ocelotiskem na stroji Waite. 


První z obálek - věnovaná ZOO Chomutov - je vydávána v celkovém nákladu 3.600 kusů. Její katalogové označení je 0936 FDC. Prodejní cena FDC je v den vydání 32,00 CZK.


Vylepená poštovní známka nominální hodnoty 16,00 CZK (katalogové označení 0936), je "znehodnocena" otiskem příležitostného poštovního razítka prvního dne vydání, jehož motivem je Zubr evropský (Bison bonasus), trojúhelníková kompozice je ve spodní části doplněna textem "CHOMUTOV", v levé části datem dne vydání (6. 9. 2017).


Motivem obrazové části FDC je Jelen bucharský (Cervus elaphus bactrianus) v kompozici čtyř spojených obrazů, doplněný českým a latinským názvem, dále textem "FDC" a iniciály autorů a rytce.


Druhá z obálek - věnovaná ZOO Hodonín - je vydávána v celkovém nákladu 3.600 kusů. Její katalogové označení je 0937 FDC. Prodejní cena FDC je v den vydání 36,00 CZK.


Vylepená poštovní známka nominální hodnoty 20,00 CZK (katalogové označení 0937), je "znehodnocena" otiskem příležitostného poštovního razítka prvního dne vydání, jehož motivem je Lev jihoafrický (Panthera leo krugeri), trojúhelníková kompozice je ve spodní části doplněna textem "HODONÍN", v levé části datem dne vydání (6. 9. 2017).


Motivem obrazové části FDC je Tygr ussurijský (Panthera tigris altaica) v kompozici čtyř spojených obrazů, doplněný českým a latinským názvem, dále textem "FDC" a iniciály autorů a rytce.


Třetí z obálek - věnovaná ZOO Brno - je vydávána v celkovém nákladu 3.600 kusů. Její katalogové označení je 0938 FDC. Prodejní cena FDC je v den vydání 40,00 CZK.


Vylepená poštovní známka nominální hodnoty 24,00 CZK (katalogové označení 0938), je "znehodnocena" otiskem příležitostného poštovního razítka prvního dne vydání, jehož motivem je Medvěd lední (Ursus maritimus), trojúhelníková kompozice je ve spodní části doplněna textem "BRNO", v levé části datem dne vydání (6. 9. 2017).


Motivem obrazové části FDC je Rosomák sibiřský (Gulo gulo) v kompozici čtyř spojených obrazů, doplněný českým a latinským názvem, dále textem "FDC" a iniciály autorů a rytce.


Čtvrtá z obálek - věnovaná ZOO Plzeň - je vydávána v celkovém nákladu 3.600 kusů. Její katalogové označení je 0939 FDC. Prodejní cena FDC je v den vydání 46,00 CZK.


Vylepená poštovní známka nominální hodnoty 30,00 CZK (katalogové označení 0939), je "znehodnocena" otiskem příležitostného poštovního razítka prvního dne vydání, jehož motivem je Nosorožec indický (Rhinoceros unicornis)trojúhelníková kompozice je ve spodní části doplněna textem "PLZEŇ", v levé části datem dne vydání (6. 9. 2017).


Motivem obrazové části FDC je Plameňák chilský (Phoenicopterus chilensis) v kompozici pěti spojených obrazů, doplněný českým a latinským názvem, dále textem "FDC" a iniciály autorů a rytce.


Listy s nalepenou poštovní známkou (NL)

Tradičně jsou ke každé emisi poštovních známek vydávány i listy s nalepenou poštovní známkou, tzv. nálepní listy (NL). Kromě vlastních známek, které jsou "znehodnoceny" otiskem razítka prvního dne vydání, ještě obsahují údaje o vydaných poštovních známkách. Údaje o počtu takto vydaných listů jejich vydavatel - s.p. Česká pošta - nesděluje.


Katalogové označení prvního (s vylepenou poštovní známkou nominální hodnoty 16,00 CZK) je 0936 NL (vlastní list je označen v levé spodní části rokem vydání "2017", v pravé pořadovým číslem emise a pořadovým písmen známky v emisi "18a"). Prodejní cena NL v den vydání je 18,00 CZK.


Katalogové označení druhého (s vylepenou poštovní známkou nominální hodnoty 20,00 CZK) je 0937 NL (vlastní list je označen v levé spodní části rokem vydání "2017", v pravé pořadovým číslem emise a pořadovým písmen známky v emisi "18b"). Prodejní cena NL v den vydání je 22,00 CZK.


Katalogové označení třetího (s vylepenou poštovní známkou nominální hodnoty 24,00 CZK) je 0938 NL (vlastní list je označen v levé spodní části rokem vydání "2017", v pravé pořadovým číslem emise a pořadovým písmen známky v emisi "18c"). Prodejní cena NL v den vydání je 26,00 CZK.


Katalogové označení čtvrtého (s vylepenou poštovní známkou nominální hodnoty 30,00 CZK) je 0939 NL (vlastní list je označen v levé spodní části rokem vydání "2017", v pravé pořadovým číslem emise a pořadovým písmen známky v emisi "18d"). Prodejní cena NL v den vydání je 32,00 CZK.


Analogické pohlednice (CM)

K této emisi budou vydány i analogické pohlednice, též nazývané cartes maxima (CM). V obrazové části obsahují upravenou kresbu (téměř totožnou s vydávanou poštovní známkou) tak, aby ji bylo možné doplnit o nalepenou poštovní známku a otisk denního razítka pošty "110 00 PRAHA 1".


Katalogové označení první (s vylepenou poštovní známkou nominální hodnoty 16,00 CZK) je 0936 NL. Prodejní cena NL v den vydání je 15,00 CZK, celkem je vydáváno 2.400 kusů, dalších 1.300 kusů je k dispozici bez vylepené poštovní známky.


Katalogové označení druhé (s vylepenou poštovní známkou nominální hodnoty 20,00 CZK) je 0937 NL. Prodejní cena NL v den vydání je 15,00 CZK, celkem je vydáváno 2.400 kusů, dalších 1.300 kusů je k dispozici bez vylepené poštovní známky.


Katalogové označení třetí (s vylepenou poštovní známkou nominální hodnoty 24,00 CZK) je 0938 NL. Prodejní cena NL v den vydání je 15,00 CZK, celkem je vydáváno 2.400 kusů, dalších 1.300 kusů je k dispozici bez vylepené poštovní známky.


Katalogové označení čtvrté (s vylepenou poštovní známkou nominální hodnoty 30,00 CZK) je 0939 NL. Prodejní cena NL v den vydání je 15,00 CZK, celkem je vydáváno 2.400 kusů, dalších 1.300 kusů je k dispozici bez vylepené poštovní známky.


Celková cena emise pro sběratele

Generální sběratel, který sbírá pouze základní známky, tomu bude postačovat pouze zakoupení dvou aršíků - z jednoho se vytrhají základní známky, druhý zůstane ve sbírce jako aršík. Celková cena je tak 2x 90,00 CZK, tedy celkem 180,00 CZK.
Specializovaný sběratel bude chtít základní známky doplnit o soutisk známek spojených kupóny a o samostatné poštovní známky vždy se dvěma kupony, tedy celkem o dalších 180,00 CZK.
Sběratel obálek prvního dne vydání (FDC) za čtyři vydané obálky zaplatí celkem 154,00 CZK.
Sběratel listů s nalepenou poštovní známkou, tzv. nálepních listů (NL), za čtyři takto vydané listy zaplatí celkem 98,00 CZK.
Sběratel analogických pohlednic, tzv. cartes maxima (CM), za čtyři vydané (s nalepenou poštovní známkou) zaplatí celkem 60,00 CZK.

Pokud se najde sběratel, který by chtěl všechny výše uvedené materiály, zaplatí v den vydání celkovou částku ve výši 672,00 CZK. A to kromě této emise vychází ve stejný den ještě čtyři další, dále speciální emise "vlastních známek" České pošty a jedna příležitostná poštovní dopisnice (tedy korespondenční lístek)...